UKSETARVIKUD

FI HING 1222/85 ZN PAREM
FI HING 1222/85 ZN PAREM

TOOTE KOOD: FI1222-85P

FI HING 1222/85 ZN VASAK
FI HING 1222/85 ZN VASAK

TOOTE KOOD: FI1222-85V

FI HING 3231/98 ZN PAREM
FI HING 3231/98 ZN PAREM

TOOTE KOOD: 3231-98P

FI HING 3231/98 ZN VASAK
FI HING 3231/98 ZN VASAK

TOOTE KOOD: 3231-98V

FI HING 3244/114,5 JME PAREM
FI HING 3244/114,5 JME PAREM

TOOTE KOOD: FI3244MP

FI HING 3244/114,5 JME VASAK
FI HING 3244/114,5 JME VASAK

TOOTE KOOD: FI3244MV

FI HING 3244/114,5 ZN PAREM
FI HING 3244/114,5 ZN PAREM

TOOTE KOOD: FI3244P

FI HING 3244/114,5 ZN VASAK
FI HING 3244/114,5 ZN VASAK

TOOTE KOOD: FI3244V

FI HING 3248/110 TMKS JMEX PAREM
FI HING 3248/110 TMKS JMEX PAREM

TOOTE KOOD: FIS3248TMP